Bierzmowanie młodzieży

Przebieg przygotowania do bierzmowania

Młodzież (osoby do 18 roku życia; informacja o bierzmowaniu dorosłych podana jest na osobnej stronie) przygotowuje się do bierzmowania w pierwszej klasie ponadgimnazjalnej lub w klasach późniejszych.

Zapisy kandydatów odbywają się na pierwszym spotkaniu (zazwyczaj we wrześniu lub na początku października), którego termin jest podawany w ogłoszeniach duszpasterskich. Kilka miesięcy wcześniej, podczas spotkania młodzieży z ks. biskupem, które odbywa się w sobotę przed Niedzielą Palmową, kandydaci otrzymują indeksy.

W ramach przygotowania kandydaci uczestniczą w spotkaniach grupowych, w sobotę przed Niedzielą Palmową spotykają się z ks. biskupem oraz wyjeżdżają na jednodniowy dzień skupienia. Spotkania grupowe odbywają się zazwyczaj od października do maja, ok. 2 razy w miesiącu. Grupy liczą po ok. 10 osób. Spotkania są prowadzone przez osoby świeckie.

Terminy spotkań w roku 2015/2016

Spotkania o 1900:

  • 12 października 2015
  • 26 października 2015
  • 9 listopada 2015
  • 23 listopada 2015
  • 11 stycznia 2016
  • 25 stycznia 2016
  • 22 luty 2016
  • 9 maja 2016

19 marca 2016 (sobota) — spotkanie z ks. biskupem i złożenie podań z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania.

16 kwietnia 2016 (sobota) — dzień skupienia w Kaniach Helenowskich.